Privacyverklaring

Kundaliniyoga Dordrecht is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.kundaliniyoga-dordrecht.nl 06-20843907

Renate Berends en Karin van Hartevelt, beheren zelf de gegevens van Kundaliniyoga Dordrecht. Zij is te bereiken via het contactformulier op de site van kundaliniyoga-dordrecht.nl

Persoonsgegevens die verwerkt worden :

Kundaliniyoga Dordrecht verwerkt je persoonsgegevens dit doordat je wanneer je op vaste basis les wilt komen volgen je een inschrijfformulier in vult.

Op het inschrijf formulier worden de volgende gegevens gegevraagd:

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

Het inschrijfformulier wordt niet digitaal verwerkt maar als papieren document gearchiveerd. Wanneer gestopt wordt met het volgen van de lessen wordt het inschrijf formulier vernietigd.

Doordat gevraagd wordt de betalingen per bank te voldoen kan via de bankrekening worden terug gezien wanneer lesgeld is overgemaakt.

Dit wordt gebruikt voor belasting aangifte waarbij de persoonsgegevens niet van belang zijn of gebruikt worden.

Ontvangen mail of gestelde vraag in het contactformulier of whatsapp worden verwijderd na beantwoording.

Met welk doel en op basis van welke grondslag persoonsgegevens verwerkt worden :

Kundaliniyoga Dordrecht verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Door inschrijving wordt je lid en heb je je vaste plek in de les.

– Bij het inschrijfformulier zit een disclaimer die je mede ondertekend.

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien noodzakelijk m.b.t.de te volgen les.

– Je te informeren over wijzigingen van de dienstverlening.

Delen van persoonsgegevens met derden

Kundaliniyoga Dordrecht verstrekt geen gegevens aan derden

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Kundaliniyoga Dordrecht gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je inschrijfformulier in te zien en te corrigeren of te verwijderen.

Je kunt persoonlijk een verzoek doen tot inzage, correctie, van je inschrijfformulier. Dit kan door dit te vragen aan Renate Berends of Karin van Hartevelt in de les of de vraag telefonisch of via de mail stellen. Renate zal met je persoonlijk het oorspronkelijk ingevulde inschrijfformulier doorlopen en bijstellen.

Kundaliniyoga Dordrecht wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Kundaliniyoga Dordrecht neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Renate Berends of Karin van Hartevelt ( zie contactgegevens op de website).